Sailun misija

„Nodrošināt augstākās kvalitātes ražojumus, kas veido vērtību visām ieinteresētajām pusēm — Sailun komandai, sadarbības partneriem un klientiem — ar nemitīgiem uzlabojumiem, cienot vidi un vairojot uzticēšanos visam, ko darām.”

Vērtības

Sailun pamatā ir trīs galvenās vērtības: kvalitāte, uzticība un atbalsts.

Kvalitāte ir vissvarīgākā visos uzņēmuma procesos, atbildības līmeņos un ikvienā darbībā.

Uzticība, ko mēs iegūstam, apņemoties sasniegt mūsu ilgtermiņa mērķus un izprotot mūsu klientus un viņu vajadzības, lai sniegtu tiem risinājumu un atbildi.

Atbalsts ikvienam mūsu sadarbības partnerim. Sailun atbalsta savus sadarbības partnerus, to tirgotāju tīklus un galapatērētājus (transportlīdzekļu vadītājus).