Sailun riepu ražotne, pētniecības un testu centri

2002. gadā dibinātais Sailun ir ļoti strauji un mērķtiecīgi attīstījies, par savu prioritāti izvirzot kvalitāti. Tādējādi uzņēmuma ražojumu kvalitāti nodrošina ievērojamās investīcijas ražošanas procesos, pētniecības un testēšanas centros, kā arī modernu programmatūru izveidē un ieviešanā.

 Kvalitātes garants — moderna infrastruktūra


  • Cjindao rūpnīca 400 tūkst. m2 platībā atrodas valsts ekonomikas un tehnoloģiju attīstības zonā.
  • Ražotāja pētniecības un izstrādes centrā strādā vairāk nekā 300 augstas klases speciālistu.
  • Modernas, precīzas un inovatīvas ražošanas procesu, testēšanas un riepu projektēšanas programmatūras.
  • Moderna riepu aprites cikla kvalitātes kontrole, kas ļauj sekot līdzi riepu kvalitātei ikvienā ražošanas posmā
  • Ražošanas iekārtu 3D uzraudzība un kontrole, kas palīdz nodrošināt saražoto riepu nemainīgu kvalitāti.
  • Sailun izmanto tikai pasaules līmeņa tehniskās iekārtas un ierīces.
  • Produkcijas ražošanā Sailun izmanto tikai augstas kvalitātes izejmateriālus no pasaulē atzītiem un respektētiem piegādātājiem.

Riepu radiofrekvenciālā identifikācijas sistēma (RFID)

  • Riepu radiofrekvenciālo identifikācijas sistēmu (RFID) riepu lielražošanā izmanto vienīgi Sai Yuen Jinyu Group (tostarp Sailun). Tā ražošanas un testēšanas laikā apkopo visu informāciju par riepu, lai iegūtos datus būtu iespējams pēc tam izanalizēt, pamanīt nepilnības un novērst tās.

Riepu testēšana

Svarīgs Sailun produkcijas kvalitātes garants ir rūpīga riepu testēšana. Šim mērķim uzņēmums ir veicis nopietnas investīcijas, izveidojot gan āra testēšanas centru 1,4 miljardu eiro vērtībā, gan testēšanas centru telpās.

Riepu āra testēšanas centrs
1,67 milj. m2 lielais riepu āra testēšanas centrs atrodas Donjinā. Pēc tā pilnīgas pabeigšanas tajā būs 13 dažādu tipu ceļi ar 40 ceļu segumu veidiem. Tas atbilst gan ES, gan ASV noteiktajiem riepu testēšanas ceļu un segumu standartiem.

Testēšanas centrs telpās
Šajā testēšanas centrā ir skaņas, nodiluma, spiediena, nolietošanās un citas laboratorijas, kas ļauj veikt visus nepieciešamos riepu testus. Protams, arī šajā testēšanas centrā ir vismodernākās iekārtas, kas atbilst Eiropas Savienības augstajām nevainojamas kvalitātes prasībām.